Alfabetik Sıraya Göre Düzenlenmiş İlk Bin Sayı

Claude Closky

Sekiz, sekiz yüz, sekiz yüz sekiz, sekiz yüz
on sekiz, sekiz yüz seksen, sekiz yüz seksen-sekiz,
sekiz yüz seksen-beş, sekiz yüz seksen-dört, sekiz
yüz seksen-dokuz, sekiz yüz seksen-bir, sekiz
yüz seksen-yedi, sekiz yüz seksen-altı, sekiz
yüz seksen-üç, sekiz yüz seksen-iki, sekiz
yüz on bir, sekiz yüz on beş, sekiz yüz
elli, sekiz yüz elli-sekiz, sekiz yüz elli-beş, sekiz
yüz elli-dört, sekiz yüz elli-dokuz, sekiz yüz
elli-bir, sekiz yüz elli-yedi, sekiz yüz elli-
altı, sekiz yüz elli-üç, sekiz yüz elli-iki, sekiz
yüz beş, sekiz yüz kırk, sekiz yüz kırk-
sekiz, sekiz yüz kırk-beş, sekiz yüz kırk-dört,
sekiz yüz kırk-dokuz, sekiz yüz kırk-bir, sekiz
yüz kırk-yedi, sekiz yüz kırk-altı, sekiz yüz
kırk-üç, sekiz yüz kırk-iki, sekiz yüz dört,
sekiz yüz on dört, sekiz yüz dokuz, sekiz yüz
on dokuz, sekiz yüz doksan, sekiz yüz doksan-
sekiz, sekiz yüz doksan-beş, sekiz yüz doksan-dört,
sekiz yüz doksan-dokuz, sekiz yüz doksan-bir, sekiz
yüz doksan-yedi, sekiz yüz doksan-altı, sekiz
yüz doksan-üç, sekiz yüz doksan-iki, sekiz
yüz bir, sekiz yüz yedi, sekiz yüz
on yedi, sekiz yüz yetmiş, sekiz yüz yetmiş-
sekiz, sekiz yüz yetmiş-beş, sekiz yüz yetmiş-
dört, sekiz yüz yetmiş-dokuz, sekiz yüz yetmiş-
bir, sekiz yüz yetmiş-yedi, sekiz yüz yetmiş-
altı, sekiz yüz yetmiş-üç, sekiz yüz yetmiş-
iki, sekiz yüz altı, sekiz yüz on altı, sekiz yüz
altmış, sekiz yüz altmış-sekiz, sekiz yüz altmış-beş,
sekiz yüz altmış-dört, sekiz yüz altmış-dokuz, sekiz
yüz altmış-bir, sekiz yüz altmış-yedi, sekiz yüz
altmış-altı, sekiz yüz altmış-üç, sekiz yüz altmış-
iki, sekiz yüz on, sekiz yüz on üç, sekiz
yüz otuz, sekiz yüz otuz-sekiz, sekiz yüz
otuz-beş, sekiz yüz otuz-dört, sekiz yüz otuz-
dokuz, sekiz yüz otuz-bir, sekiz yüz otuz-yedi,
sekiz yüz otuz-altı, sekiz yüz otuz-üç, sekiz
yüz otuz-iki, sekiz yüz üç, sekiz yüz
on iki, sekiz yüz yirmi, sekiz yüz yirmi-sekiz,
sekiz yüz yirmi-beş, sekiz yüz yirmi-dört, sekiz
yüz yirmi-dokuz, sekiz yüz yirmi-bir, sekiz
yüz yirmi-yedi, sekiz yüz yirmi-altı, sekiz
yüz yirmi-üç, sekiz yüz yirmi-iki, sekiz
yüz iki, on sekiz, seksen, seksen-sekiz, seksen-beş, seksen-
dört, seksen-dokuz, seksen-bir, seksen-yedi, seksen-altı, seksen-üç,
seksen-iki, on bir, on beş, elli, elli-sekiz, elli-beş, elli-dört, elli-
dokuz, elli-bir, elli-yedi, elli-altı, elli-üç, elli-iki, beş, beş
yüz, beş yüz sekiz, beş yüz on sekiz, beş
yüz seksen, beş yüz seksen-sekiz, beş yüz
seksen-beş, beş yüz seksen-dört, beş yüz seksen-
dokuz, beş yüz seksen-bir, beş yüz seksen-yedi,
beş yüz seksen-altı, beş yüz seksen-üç, beş
yüz seksen-iki, beş yüz on bir, beş yüz
on beş, beş yüz elli, beş yüz elli-sekiz, beş
yüz elli-beş, beş yüz elli-dört, beş yüz
elli-dokuz, beş yüz elli-bir, beş yüz elli-yedi,
beş yüz elli-altı, beş yüz elli-üç, beş yüz
elli-iki, beş yüz beş, beş yüz kırk, beş
yüz kırk-sekiz, beş yüz kırk-beş, beş yüz
kırk-dört, beş yüz kırk-dokuz, beş yüz kırk-
bir, beş yüz kırk-yedi, beş yüz kırk-altı, beş
yüz kırk-üç, beş yüz kırk-iki, beş yüz
dört, beş yüz on dört, beş yüz dokuz, beş
yüz on dokuz, beş yüz doksan, beş yüz
doksan-sekiz, beş yüz doksan-beş, beş yüz doksan-
dört, beş yüz doksan-dokuz, beş yüz doksan-bir, beş
yüz doksan-yedi, beş yüz doksan-altı, beş yüz
doksan-üç, beş yüz doksan-iki, beş yüz bir,
beş yüz yedi, beş yüz on yedi, beş yüz
yetmiş, beş yüz yetmiş-sekiz, beş yüz
yetmiş-beş, beş yüz yetmiş-dört, beş yüz
yetmiş-dokuz, beş yüz yetmiş-bir, beş yüz
yetmiş-yedi, beş yüz yetmiş-altı, beş yüz
yetmiş-üç, beş yüz yetmiş-iki, beş yüz altı,
beş yüz on altı, beş yüz altmış, beş yüz
altmış-sekiz, beş yüz altmış-beş, beş yüz altmış-dört,
beş yüz altmış-dokuz, beş yüz altmış-bir, beş yüz
altmış-yedi, beş yüz altmış-altı, beş yüz altmış-
üç, beş yüz altmış-iki, beş yüz on, beş yüz
on üç, beş yüz otuz, beş yüz otuz-sekiz,
beş yüz otuz-beş, beş yüz otuz – dört, beş
yüz otuz-dokuz, beş yüz otuz-bir, beş yüz
otuz-yedi, beş yüz otuz-altı, beş yüz otuz-
üç, beş yüz otuz-iki, beş yüz üç, beş
yüz on iki, beş yüz yirmi, beş yüz
yirmi-sekiz, beş yüz yirmi-beş, beş yüz yirmi-
dört, beş yüz yirmi-dokuz, beş yüz yirmi-bir, beş
yüz yirmi-yedi, beş yüz yirmi-altı, beş
yüz yirmi-üç, beş yüz yirmi-iki, beş
yüz iki, kırk, kırk-sekiz, kırk-beş, kırk-dört, kırk-dokuz,
kırk-bir, kırk-yedi, kırk-altı, kırk- üç, kırk-iki, dört, dört
yüz, dört yüz sekiz, dört yüz on sekiz, dört
yüz seksen, dört yüz seksen-sekiz, dört yüz
seksen-beş, dört yüz seksen-dört, dört yüz seksen-
dokuz, dört yüz seksen-bir, dört yüz seksen-yedi,
dört yüz seksen-altı, dört yüz seksen-üç, dört
yüz seksen-iki, dört yüz on bir, dört yüz
on beş, dört yüz elli, dört yüz elli-sekiz, dört
yüz elli-beş, dört yüz elli-dört, dört yüz
elli-dokuz, dört yüz elli-bir, dört yüz elli-yedi,
dört yüz elli-altı, dört yüz elli-üç, dört yüz
elli-iki, dört yüz beş, dört yüz kırk, dört
yüz kırk-sekiz, dört yüz kırk-beş, dört yüz
kırk-dört, dört yüz kırk-dokuz, dört yüz kırk-
bir, dört yüz kırk-yedi, dört yüz kırk-altı, dört
yüz kırk-üç, dört yüz kırk-iki, dört yüz
dört, dört yüz on dört, dört yüz dokuz, dört
yüz on dokuz, dört yüz doksan, dört yüz
doksan-sekiz, dört yüz doksan-beş, dört yüz doksan-
dört, dört yüz doksan-dokuz, dört yüz doksan-bir,
dört yüz doksan-yedi, dört yüz doksan-altı, dört
yüz doksan-üç, dört yüz doksan-iki, dört
yüz bir, dört yüz yedi, dört yüz
on yedi, dört yüz yetmiş, dört yüz yetmiş-
sekiz, dört yüz yetmiş-beş, dört yüz yetmiş-dört,
dört yüz yetmiş-dokuz, dört yüz yetmiş-bir, dört
yüz yetmiş-yedi, dört yüz yetmiş-altı, dört
yüz yetmiş-üç, dört yüz yetmiş-iki, dört
yüz altı, dört yüz on altı, dört yüz altmış,
dört yüz altmış-sekiz, dört yüz altmış-beş, dört
yüz altmış-dört, dört yüz altmış-dokuz, dört yüz
altmış-bir, dört yüz altmış-yedi, dört yüz altmış-
altı, dört yüz altmış-üç, dört yüz altmış-iki, dört
yüz on, dört yüz on üç, dört yüz otuz,
dört yüz otuz-sekiz, dört yüz otuz-beş, dört
yüz otuz-dört, dört yüz otuz-dokuz, dört yüz
otuz-bir, dört yüz otuz-yedi, dört yüz
otuz-altı, dört yüz otuz-üç, dört yüz otuz-iki,
dört yüz üç, dört yüz on iki, dört yüz
yirmi, dört yüz yirmi-sekiz, dört yüz yirmi-beş,
dört yüz yirmi-dört, dört yüz yirmi-dokuz, dört
yüz yirmi-bir, dört yüz yirmi-yedi, dört
yüz yirmi-altı, dört yüz yirmi-üç, dört
yüz yirmi-iki, dört yüz iki, on dört, dokuz, dokuz
yüz, dokuz yüz sekiz, dokuz yüz on sekiz, dokuz
yüz seksen, dokuz yüz seksen-sekiz, dokuz yüz
seksen-beş, dokuz yüz seksen-dört, dokuz yüz
seksen-dokuz, dokuz yüz seksen-bir, dokuz yüz seksen-
yedi, dokuz yüz seksen-a
ltı, dokuz yüz seksen-üç,
dokuz yüz seksen-iki, dokuz yüz on bir, dokuz
yüz on beş, dokuz yüz elli, dokuz yüz elli-
sekiz, dokuz yüz elli-beş, dokuz yüz elli-dört, dokuz
yüz elli-dokuz, dokuz yüz elli-bir, dokuz yüz
elli-yedi, dokuz yüz elli-altı, dokuz yüz elli-üç,
dokuz yüz elli-iki, dokuz yüz beş, dokuz yüz
kırk, dokuz yüz kırk-sekiz, dokuz yüz kırk-beş, dokuz
yüz kırk-dört, dokuz yüz kırk-dokuz, dokuz yüz
kırk-bir, dokuz yüz kırk-yedi, dokuz yüz kırk-
altı, dokuz yüz kırk-üç, dokuz yüz kırk-iki, dokuz
yüz dört, dokuz yüz on dört, dokuz yüz
dokuz, dokuz yüz on dokuz, dokuz yüz doksan, dokuz
yüz doksan-sekiz, dokuz yüz doksan-beş, dokuz
yüz doksan-dört, dokuz yüz doksan-dokuz, dokuz
yüz doksan-bir, dokuz yüz doksan-yedi, dokuz
yüz doksan-altı, dokuz yüz doksan-üç, dokuz yüz
doksan-iki, dokuz yüz bir, dokuz yüz yedi, dokuz
yüz on yedi, dokuz yüz yetmiş, dokuz yüz
yetmiş-sekiz, dokuz yüz yetmiş-beş, dokuz yüz
yetmiş-dört, dokuz yüz yetmiş-dokuz, dokuz yüz
yetmiş-bir, dokuz yüz yetmiş-yedi, dokuz yüz
yetmiş-altı, dokuz yüz yetmiş-üç, dokuz yüz
yetmiş-iki, dokuz yüz altı, dokuz yüz on altı, dokuz
yüz altmış, dokuz yüz altmış-sekiz, dokuz yüz
altmış-beş, dokuz yüz altmış-dört, dokuz yüz altmış-dokuz,
dokuz yüz altmış-bir, dokuz yüz altmış-yedi, dokuz
yüz altmış-altı, dokuz yüz altmış-üç, dokuz yüz
altmış-iki, dokuz yüz on, dokuz yüz on üç, dokuz
yüz otuz, dokuz yüz otuz-sekiz, dokuz yüz
otuz-beş, dokuz yüz otuz-dört, dokuz yüz otuz-dokuz,
dokuz yüz otuz-bir, dokuz yüz otuz-yedi, dokuz
yüz otuz-altı, dokuz yüz otuz-üç, dokuz yüz
otuz-iki, dokuz yüz üç, dokuz yüz on iki,
dokuz yüz yirmi, dokuz yüz yirmi-sekiz, dokuz
yüz yirmi-beş, dokuz yüz yirmi-dört, dokuz
yüz yirmi-dokuz, dokuz yüz yirmi-bir, dokuz
yüz yirmi-yedi, dokuz yüz yirmi-altı, dokuz
yüz yirmi-üç, dokuz yüz yirmi-iki, dokuz
yüz iki, on dokuz, doksan, doksan-sekiz, doksan-beş, doksan-
dört, doksan-dokuz, doksan-bir, doksan-yedi, doksan-altı, doksan-üç,
doksan-iki, bir, yüz, yüz sekiz, yüz
on sekiz, yüz seksen, yüz seksen-sekiz,
yüz seksen-beş, yüz seksen-dört, bir
yüz seksen-dokuz, yüz seksen-bir, yüz
seksen-yedi, yüz seksen-altı, yüz
seksen-üç, yüz seksen-iki, yüz on bir,
yüz on beş, yüz elli, yüz
elli-sekiz, yüz elli-beş, yüz elli-dört, bir
yüz elli-dokuz, yüz elli-bir, yüz
elli-yedi, yüz elli-altı, yüz elli-üç,
yüz elli-iki, yüz beş, yüz
kırk, yüz kırk-sekiz, yüz kırk-beş, bir
yüz kırk-dört, yüz kırk-dokuz, yüz
kırk-bir, yüz kırk-yedi, yüz kırk-
altı, yüz kırk-üç, yüz kırk-iki, bir
yüz dört, yüz on dört, yüz dokuz,
yüz on dokuz, yüz doksan, yüz
doksan-sekiz, yüz doksan-beş, yüz
doksan-dört, yüz doksan-dokuz, yüz doksan-
bir, yüz doksan-yedi, yüz doksan-altı, bir
yüz doksan-üç, yüz doksan-iki, yüz
bir, yüz yedi, yüz on yedi, bir
yüz yetmiş, yüz yetmiş-sekiz, yüz
yetmiş-beş, yüz yetmiş-dört, yüz
yetmiş-dokuz, yüz yetmiş-bir, yüz
yetmiş-yedi, yüz yetmiş-altı, yüz
yetmiş-üç, yüz yetmiş-iki, yüz altı,
yüz on altı, yüz altmış, yüz
altmış-sekiz, yüz altmış-beş, yüz altmış-dört,
yüz altmış-dokuz, yüz altmış-bir, yüz
altmış-yedi, yüz altmış-altı, yüz altmış-
üç, yüz altmış-iki, yüz on, yüz
on üç, yüz otuz, yüz otuz-sekiz,
yüz otuz-beş, yüz otuz – dört, bir
yüz otuz-dokuz, yüz otuz-bir, yüz
otuz-yedi, yüz otuz-altı, yüz otuz-
üç, yüz otuz-iki, yüz üç, bir
yüz on iki, yüz yirmi, yüz
yirmi-sekiz, yüz yirmi-beş, yüz yirmi-
dört, yüz yirmi-dokuz, yüz yirmi-bir,
yüz yirmi-yedi, yüz yirmi-altı, bir
yüz yirmi-üç, yüz yirmi-iki, bir
yüz iki, bin, yedi, yedi yüz, yedi
yüz sekiz, yedi yüz on sekiz, yedi yüz
seksen, yedi yüz seksen-sekiz, yedi yüz seksen-
beş, yedi yüz seksen-dört, yedi yüz seksen-dokuz,
yedi yüz seksen-bir, yedi yüz seksen-yedi,
yedi yüz seksen-altı, yedi yüz seksen-üç,
yedi yüz seksen-iki, yedi yüz on bir, yedi
yüz on beş, yedi yüz elli, yedi yüz
elli-sekiz, yedi yüz elli-beş, yedi yüz elli-dört,
yedi yüz elli-dokuz, yedi yüz elli-bir, yedi
yüz elli-yedi, yedi yüz elli-altı, yedi yüz
elli-üç, yedi yüz elli-iki, yedi yüz beş,
yedi yüz kırk, yedi yüz kırk-sekiz, yedi
yüz kırk-beş, yedi yüz kırk-dört, yedi yüz
kırk-dokuz, yedi yüz kırk-bir, yedi yüz
kırk-yedi, yedi yüz kırk-altı, yedi yüz kırk-
üç, yedi yüz kırk-iki, yedi yüz dört, yedi
yüz on dört, yedi yüz dokuz, yedi yüz
on dokuz, yedi yüz doksan, yedi yüz doksan-sekiz,
yedi yüz doksan-beş, yedi yüz doksan-dört, yedi
yüz doksan-dokuz, yedi yüz doksan-bir, yedi
yüz doksan-yedi, yedi yüz doksan-altı, yedi
yüz doksan-üç, yedi yüz doksan-iki, yedi
yüz bir, yedi yüz yedi, yedi yüz
on yedi, yedi yüz yetmiş, yedi yüz yetmiş-
sekiz, yedi yüz yetmiş-beş, yedi yüz yetmiş-
dört, yedi yüz yetmiş-dokuz, yedi yüz yetmiş-
bir, yedi yüz yetmiş-yedi, yedi yüz yetmiş-
altı, yedi yüz yetmiş-üç, yedi yüz yetmiş-
iki, yedi yüz altı, yedi yüz on altı, yedi
yüz altmış, yedi yüz altmış-sekiz, yedi yüz
altmış-beş, yedi yüz altmış-dört, yedi yüz
altmış-dokuz, yedi yüz altmış-bir, yedi yüz altmış-
yedi, yedi yüz altmış-altı, yedi yüz altmış-üç,
yedi yüz altmış-iki, yedi yüz on, yedi yüz
on üç, yedi yüz otuz, yedi yüz otuz-
sekiz, yedi yüz otuz-beş, yedi yüz otuz-dört,
yedi yüz otuz-dokuz, yedi yüz otuz-bir, yedi
yüz otuz-yedi, yedi yüz otuz-altı, yedi
yüz otuz – üç, yedi yüz otuz-iki, yedi
yüz üç, yedi yüz on iki, yedi yüz
yirmi, yedi yüz yirmi-sekiz, yedi yüz yirmi-
beş, yedi yüz yirmi-dört, yedi yüz yirmi-
dokuz, yedi yüz yirmi-bir, yedi yüz yirmi-
yedi, yedi yüz yirmi-altı, yedi yüz yirmi-
üç, yedi yüz yirmi-iki, yedi yüz iki,
on yedi, yetmiş, yetmiş-sekiz, yetmiş-beş, yetmiş-dört,
yetmiş-dokuz, yetmiş-bir, yetmiş-yedi, yetmiş-altı, yetmiş-
üç, yetmiş-iki, altı, altı yüz, altı yüz sekiz, altı
yüz on sekiz, altı yüz seksen, altı yüz
seksen-sekiz, altı yüz seksen-beş, altı yüz seksen-
dört, altı yüz seksen-dokuz, altı yüz seksen-bir, altı
yüz seksen-yedi, altı yüz seksen-altı, altı yüz
seksen-üç, altı yüz seksen-iki, altı yüz
on bir, altı yüz on beş, altı yüz elli, altı yüz
elli-sekiz, altı yüz elli-beş, altı yüz elli-dört,
altı yüz elli-dokuz, altı yüz elli-bir, altı yüz
elli-yedi, altı yüz elli-altı, altı yüz elli-üç, altı
yüz elli-iki, altı yüz beş, altı yüz kırk,
altı yüz kırk-sekiz, altı yüz kırk-beş, altı yüz
kırk-dört, altı yüz kırk-dokuz, altı yüz kırk-bir,
altı yüz kırk-yedi, altı yüz kırk-altı, altı yüz
kırk-üç, altı yüz kırk-iki, altı yüz dört, altı
yüz on dört, altı yüz dokuz, altı yüz
on dokuz, altı yüz doksan, altı yüz doksan-sekiz, altı
yüz doksan-beş, altı yüz doksan-dört, altı yüz
doksan-dokuz, altı yüz doksan-bir, altı yüz doksan-
yedi, altı yüz doksan-altı, altı yüz doksan-üç, altı
yüz doksan-iki, altı yüz bir, altı yüz
yedi, altı yüz on yedi, altı yüz yetmiş, altı
yüz yetmiş-sekiz, altı yüz yetmiş-beş, altı
yüz y
etmiş-dört, altı yüz yetmiş-dokuz, altı
yüz yetmiş-bir, altı yüz yetmiş-yedi, altı
yüz yetmiş-altı, altı yüz yetmiş-üç, altı yüz
yetmiş-iki, altı yüz altı, altı yüz on altı, altı
yüz altmış, altı yüz altmış-sekiz, altı yüz
altmış-beş, altı yüz altmış-dört, altı yüz altmış-dokuz, altı
yüz altmış-bir, altı yüz altmış-yedi, altı yüz
altmış-altı, altı yüz altmış-üç, altı yüz altmış-iki, altı
yüz on, altı yüz on üç, altı yüz otuz, altı
yüz otuz-sekiz, altı yüz otuz-beş, altı yüz
otuz-dört, altı yüz otuz-dokuz, altı yüz otuz-bir,
altı yüz otuz-yedi, altı yüz otuz-altı, altı yüz
otuz-üç, altı yüz otuz-iki, altı yüz üç,
altı yüz on iki, altı yüz yirmi, altı yüz
yirmi-sekiz, altı yüz yirmi-beş, altı yüz yirmi-
dört, altı yüz yirmi-dokuz, altı yüz yirmi-bir, altı
yüz yirmi-yedi, altı yüz yirmi-altı, altı yüz
yirmi-üç, altı yüz yirmi-iki, altı yüz iki,
on altı, altmış, altmış-sekiz, altmış-beş, altmış-dört, altmış-dokuz, altmış-bir,
altmış-yedi, altmış-altı, altmış-üç, altmış-iki, on, on üç, otuz,
otuz-sekiz, otuz-beş, otuz-dört, otuz-dokuz, otuz-bir, otuz-yedi,
otuz-altı, otuz-üç, otuz-iki, üç, üç yüz, üç yüz
sekiz, üç yüz on sekiz, üç yüz seksen,
üç yüz seksen-sekiz, üç yüz seksen-beş, üç
yüz seksen-dört, üç yüz seksen-dokuz, üç
yüz seksen-bir, üç yüz seksen-yedi, üç
yüz seksen-altı, üç yüz seksen-üç, üç
yüz seksen-iki, üç yüz on bir, üç yüz
on beş, üç yüz elli, üç yüz elli-sekiz,
üç yüz elli-beş, üç yüz elli-dört, üç
yüz elli-dokuz, üç yüz elli-bir, üç yüz
elli-yedi, üç yüz elli-altı, üç yüz elli-
üç, üç yüz elli-iki, üç yüz beş, üç
yüz kırk, üç yüz kırk-sekiz, üç yüz
kırk-beş, üç yüz kırk-dört, üç yüz kırk-dokuz,
üç yüz kırk-bir, üç yüz kırk-yedi, üç
yüz kırk-altı, üç yüz kırk-üç, üç yüz
kırk-iki, üç yüz dört, üç yüz on dört,
üç yüz dokuz, üç yüz on dokuz, üç yüz
doksan, üç yüz doksan-sekiz, üç yüz
doksan-beş, üç yüz doksan-dört, üç yüz doksan-
dokuz, üç yüz doksan-bir, üç yüz doksan-yedi,
üç yüz doksan-altı, üç yüz doksan-üç, üç
yüz doksan-iki, üç yüz bir, üç yüz
yedi, üç yüz on yedi, üç yüz yetmiş,
üç yüz yetmiş-sekiz, üç yüz yetmiş-beş,
üç yüz yetmiş-dört, üç yüz yetmiş-dokuz,
üç yüz yetmiş-bir, üç yüz yetmiş-yedi,
üç yüz yetmiş-altı, üç yüz yetmiş-üç,
üç yüz yetmiş-iki, üç yüz altı, üç
yüz on altı, üç yüz altmış, üç yüz
altmış-sekiz, üç yüz altmış-beş, üç yüz altmış-
dört, üç yüz altmış-dokuz, üç yüz altmış-bir,
üç yüz altmış-yedi, üç yüz altmış-altı, üç
yüz altmış-üç, üç yüz altmış-iki, üç yüz
on, üç yüz on üç, üç yüz otuz, üç
yüz otuz-sekiz, üç yüz otuz-beş, üç
yüz otuz-dört, üç yüz otuz-dokuz, üç yüz
otuz-bir, üç yüz otuz-yedi, üç yüz
otuz-altı, üç yüz otuz-üç, üç yüz otuz-
iki, üç yüz üç, üç yüz on iki, üç
yüz yirmi, üç yüz yirmi-sekiz, üç yüz
yirmi-beş, üç yüz yirmi-dört, üç yüz
yirmi-dokuz, üç yüz yirmi-bir, üç yüz
yirmi-yedi, üç yüz yirmi-altı, üç yüz
yirmi-üç, üç yüz yirmi-iki, üç yüz iki,
on iki, yirmi, yirmi-sekiz, yirmi-beş, yirmi-dört, yirmi-dokuz,
yirmi-bir, yirmi-yedi, yirmi-altı, yirmi-üç, yirmi-iki, iki,
iki yüz, iki yüz sekiz, iki yüz on sekiz, iki
yüz seksen, iki yüz seksen-sekiz, iki yüz
seksen-beş, iki yüz seksen-dört, iki yüz seksen-
dokuz, iki yüz seksen-bir, iki yüz seksen-yedi,
iki yüz seksen-altı, iki yüz seksen-üç, iki
yüz seksen-iki, iki yüz on bir, iki yüz
on beş, iki yüz elli, iki yüz elli-sekiz, iki
yüz elli-beş, iki yüz elli-dört, iki yüz
elli-dokuz, iki yüz elli-bir, iki yüz elli-yedi,
iki yüz elli-altı, iki yüz elli-üç, iki yüz
elli-iki, iki yüz beş, iki yüz kırk, iki
yüz kırk-sekiz, iki yüz kırk-beş, iki yüz
kırk-dört, iki yüz kırk-dokuz, iki yüz kırk-
bir, iki yüz kırk-yedi, iki yüz kırk-altı, iki
yüz kırk-üç, iki yüz kırk-iki, iki yüz
dört, iki yüz on dört, iki yüz dokuz, iki
yüz on dokuz, iki yüz doksan, iki yüz
doksan-sekiz, iki yüz doksan-beş, iki yüz doksan-
dört, iki yüz doksan-dokuz, iki yüz doksan-bir, iki
yüz doksan-yedi, iki yüz doksan-altı, iki yüz
doksan-üç, iki yüz doksan-iki, iki yüz bir,
iki yüz yedi, iki yüz on yedi, iki yüz
yetmiş, iki yüz yetmiş-sekiz, iki yüz
yetmiş-beş, iki yüz yetmiş-dört, iki yüz
yetmiş-dokuz, iki yüz yetmiş-bir, iki yüz
yetmiş-yedi, iki yüz yetmiş-altı, iki yüz
yetmiş-üç, iki yüz yetmiş-iki, iki yüz altı,
iki yüz on altı, iki yüz altmış, iki yüz
altmış-sekiz, iki yüz altmış-beş, iki yüz altmış-dört,
iki yüz altmış-dokuz, iki yüz altmış-bir, iki yüz
altmış-yedi, iki yüz altmış-altı, iki yüz altmış-
üç, iki yüz altmış-iki, iki yüz on, iki yüz
on üç, iki yüz otuz, iki yüz otuz-sekiz,
iki yüz otuz-beş, iki yüz otuz – dört, iki
yüz otuz-dokuz, iki yüz otuz-bir, iki yüz
otuz-yedi, iki yüz otuz-altı, iki yüz otuz-
üç, iki yüz otuz-iki, iki yüz üç, iki
yüz on iki, iki yüz yirmi, iki yüz
yirmi-sekiz, iki yüz yirmi-beş, iki yüz yirmi-
dört, iki yüz yirmi-dokuz, iki yüz yirmi-bir,
iki yüz yirmi-yedi, iki yüz yirmi-altı, iki
yüz yirmi-üç, iki yüz yirmi-iki, iki
yüz iki.

İngilizceden Çeviren: Gökhan Toka

Gokhan Toka
Digital Marketing Professional at Gokhan Toka
Digital marketing professional, data analytics junkie, snowboarding addict, in love with mountains, crazy about horror cinema and particularly 80s horror, die hard traveler, freelancer, dad

...and #beer
Gokhan Toka on FacebookGokhan Toka on InstagramGokhan Toka on LinkedinGokhan Toka on TwitterGokhan Toka on Youtube